Keyfiyyət Yoxlama Avadanlığı

Parça hidrostatik test cihazı

Fabric-hydrostatic-tester

Su udma test cihazı

Water-absorption-tester

Su Hamamı

Water-Bath

Elektron tərəzi

Electronic-scale

iynə detektorları

needle-detectors

Dartma maşını

Tensile-machine

Su təzyiqini ölçən cihaz

Water-pressure-tester

İşçi mağazası (1)

Work-man-shop-(1)

Çəki ölçən

Weight-tester

İşçi mağazası (2)

Work-man-shop-(2)